Berichten

Care for Obesity: vragenlijst

31-5-2018

Een aantal jaar geleden is de Zorgstandaard Obesitas opgeleverd. Vervolgens is Care for Obesity (C4O) bij de VU in Amsterdam opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O wordt gewerkt aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan praten over gewicht en leefstijl met kinderen en ouders. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen. Om de mening van zo veel mogelijk verschillende professionals te verzamelen, is er een vragenlijst opgesteld waarmee wordt onderzocht hoe professionals hierover denken. Hoewel veel professionals de vragenlijst inmiddels hebben ingevuld, zijn de kinderartsen nog maar beperkt vertegenwoordigd. Hierbij daarom een link naar de vragenlijst. Invullen kost circa 5 minuten van uw tijd.

Mijn sectie