Berichten

Minister Bruins ontvangt preventieagenda geboortezorg

11-6-2018

Op woensdag 6 juni ontving Minister Bruins de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 uit handen van de voorzitter van het CPZ, Geri Bonhof.

 

In de Preventieagenda van de Geboortezorg geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

 

Samen aan de start voor een beter Nederland

Er is momenteel veel maatschappelijke aandacht voor preventie en vanuit het Ministerie van VWS wordt binnenkort het programma Kansrijke Start gelanceerd. De samenwerkende partijen in de geboortezorg -  Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland –  sluiten hier graag op aan en vragen aandacht voor het belang van preventie voor, tijdens en na de zwangerschap.

 

Met goede preventie rondom de geboorte valt veel te winnen op sociaal, medisch en psychisch vlak. Een kansrijke (zo goed mogelijke) start voor elk kind in Nederland leidt voor mensen tot een gezonder en gelukkiger leven in deze en de volgende generaties. Daarnaast levert een goede start op langere termijn ook veel maatschappelijk en economisch rendement op voor de BV Nederland.

 

Met de agenda hopen de samenwerkende partijen integrale samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein aan te jagen. Met als doel het verder terugbrengen van de babysterfte en een goede start voor ieder kind in Nederland!

 

‘Aandacht preventie belangrijk’

De minister bedankte alle aanwezigen voor het werk dat is verzet voor de preventieagenda. “Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, de preventieagenda levert hier een mooie bijdrage aan. Daarnaast is het goed om te zien dat er niet alleen gekeken gaat worden naar zorg rondom de geboorte, maar ook al daarvoor. En dat er ook naar de moeder, omgeving en leefstijl van de moeder wordt gekeken in plaats van alleen naar het kind”.

 

Over het College Perinatale Zorg (CPZ)

Het CPZ is de netwerkorganisatie van de veldpartijen Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, waarin zij zich samen inzetten voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Meer informatie over het CPZ vindt u hier.

Mijn sectie