Berichten

Gezocht: voorzitter en werkgroepleden NVK Kennisagenda

9-8-2018

Dankzij toegekende SKMS-gelden wordt de NVK de komende periode in staat gesteld om een Kennisagenda te ontwikkelen. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen binnen ons geïntegreerd kwaliteitsbeleid is een kennisagenda van essentieel belang. Het project zal aansluiten bij de reeds genomen initiatieven rondom de verkenning van onderzoeksnetwerken. Het doel is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennislacunes binnen de NVK plus een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk onderzoek in te vullen.

Gezocht: voorzitter en werkgroepleden NVK Kennisagenda
Het project start in het vierde kwartaal van dit jaar en duurt ongeveer 1,5 jaar. De NVK is op zoek naar een voorzitter en meerdere werkgroepleden. Er worden in ieder geval 5 werkgroepvergaderingen gepland, een vergadering met alle secties en een prioriteringsbijeenkomst. Verder wordt gevraagd de geprioriteerde kennislacunes uit te werken voor het rapport. De voorzitter schrijft mee aan het implementatiehoofdstuk. Voor deelname aan de werkgroepvergaderingen en de vergadering met de secties zijn vacatiegelden beschikbaar.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering van de voorzitter bedraagt 45 tot max. 60 uur. Daarnaast is er een vergoeding van 1000,- euro beschikbaar. De tijdsinvestering voor elk werkgroeplid bedraagt 30 uur. Het project wordt ondersteund door een ervaren adviseur van het Kennisinstituut.

Profiel van de voorzitter:

  • Iemand met draagvlak binnen de NVK
  • Vooruitstrevende instelling
  • Expertise op het gebied van onderzoek
  • Vermogen om differentiatie-overstijgend te denken en mensen te verbinden

Profiel werkgroep:

  • Breed draagvlak binnen vakgroep en vereniging
  • Goede verdeling academie/periferie
  • Goede geografische verdeling
  • Goede verdeling aandachtsgebieden
  • Betrokkenheid AIOS en jonge klaren (1 of 2 personen)

Reageren kan tot en met 13 september door een korte motivatie en cv te sturen naar nvk@nvk.nl.

Mijn sectie