Berichten

Leidraad Obesitas online

9-8-2018

Graag wijzen we u op de onlangs verschenen Leidraad Obesitas bij kinderen en adolescenten. De leidraad is ontwikkeld door de NVK-stuurgroep Obesitas en is hier te vinden. Per 1 januari jongstleden is tevens gestart met ontwikkeling van de evidence based richtlijn Behandeling van kinderen met morbide obesitas. De leidraad is een voorloper op de te verschijnen richtlijn.

Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie