Berichten

Leidraad Obesitas online

9-8-2018

Graag wijzen we u op de onlangs verschenen Leidraad Obesitas bij kinderen en adolescenten. De leidraad is ontwikkeld door de NVK-stuurgroep Obesitas en is hier te vinden. Per 1 januari jongstleden is tevens gestart met ontwikkeling van de evidence based richtlijn Behandeling van kinderen met morbide obesitas. De leidraad is een voorloper op de te verschijnen richtlijn.

Mijn sectie