Berichten

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen van start

6-9-2018

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen gaat op 1 oktober 2018 van start en is bedoeld voor behandelend artsen die steun en/of advies zoeken bij vragen over complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen. Het Artsensteunpunt kan adviseren en meedenken met vragen over bijvoorbeeld het proces van besluitvorming in de behandeling, behandelingsbeperkingen of beslissingen over het levenseinde. Ook kan een arts na overlijden van een kind een beroep doen op het Artsensteunpunt voor een gesprek over het verloop, waarbij zowel procedurele, inhoudelijke als gevoelsmatige aspecten besproken kunnen worden. Kortom, het Artsensteunpunt faciliteert intercollegiale consultatie en is niet bedoeld voor acute zorgvragen of als ‘second opinion’-groep. Een ander doel van het Artsensteunpunt is leren van elkaar en van casuïstiek die aangemeld wordt. Het Artsensteunpunt is opgezet door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de NVK, NVAVG en KNMG. Meer informatie vindt u hier.

Mijn sectie