Berichten

Standpunt off-label voorschrijven

1-11-2018

De NVK en het Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) hebben hun gezamenlijk standpunt uit 2009 herzien. Aanleiding voor de herziening zijn nieuwe inzichten ten aanzien van het haalbare level of evidence en de toestemmingsvereiste. Het vernieuwde standpunt vindt u op de NVK-website.

Mijn sectie