Berichten

Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

16-11-2018

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden. Eerder konden JGZ-professionals al gebruik maken van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’. Alle informatie daaruit is nu verwerkt in de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling, waarmee de handreiking komt te vervallen. U vindt de richtlijn, inclusief een kort begeleidend filmpje via deze link.

Mijn sectie