Berichten

Standpunt kinderarts op de SEH

29-11-2018

De NVK heeft haar standpunt over de rol van de kinderarts op de SEH uit 2009 herzien. Aanleiding voor de herziening zijn nieuwe inzichten ten aanzien van ontwikkelingen in de spoedeisende (kinder)geneeskunde. Het vernieuwde standpunt vindt u op de NVK-website.

Mijn sectie