Berichten

Schadenota: uitzetten kinderen onverantwoord

13-12-2018

Op 6 december 2018 werd de Schadenota gepresenteerd, een rapport geschreven door Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU), Elianne Zijlstra en Carla van Os, beiden verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In de nota waarschuwen de auteurs voor schade in de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland. De volledige nota leest u hier.

Mijn sectie