Berichten

Problemen door ongecontroleerd wisselen medicijnen?

14-1-2019

In het oktobernummer van Kinderarts en samenleving plaatsten we een interview met kinderarts en klinisch farmacoloog Lonneke van Onzenoort, waarin ze haar zorgen uitte over het feit dat kinderen regelmatig andere medicatie van de apotheker meekrijgen zonder medeweten van de dokter. In de praktijk kan dat tot problemen en soms zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. U kunt het interview nog eens nalezen via deze link. Graag hoort de redactionele adviesraad van Kinderarts en samenleving van u of u de problemen rond medicijnwissel herkent. Is dat het geval en wilt u dit delen? Stuurt u dan een korte beschrijving van uw ervaringen (geen uitgebreide concrete casuïstiek) naar immink@nvk.nl. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Mijn sectie