Berichten

Save the Date: strategiesessie met NVK-gremia

24-1-2019

De NVK werkt aan een nieuw strategieplan voor de periode 2020-2022, een plan dat tot stand komt in samenspraak met de leden. Er zijn inmiddels al verschillende momenten geweest waarop u uw stem heeft kunnen laten horen, zoals via de ledenenquête en tijdens de ALV in november. Komende maand volgt een tweede vragenlijst. Ook wordt er een sessie belegd met een afvaardiging uit alle NVK-gremia. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht. Inmiddels hebben alle commissies, werkgroepen en secties een aankondiging ontvangen. Medio februari zal de definitieve uitnodiging met inschrijflink worden verstuurd. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Mijn sectie