Berichten

Keurmerken onder de loep

7-2-2019

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) adviseren ziekenhuizen te stoppen met een aantal kwaliteitskeurmerken. Zij vinden het onderscheidend vermogen van keurmerken steeds lager worden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge financiële en administratieve lasten.

Het bestuur van de NVK heeft in zijn algemeenheid zijn zorgen geuit over de grote hoeveelheid keurmerken waar ziekenhuizen tegenwoordig mee te maken hebben. ‘Terugdringen van de administratieve last staat hoog op onze agenda. De huidige wildgroei aan keurmerken en de administratie die dat met zich meebrengt is wat ons betreft niet in het belang van de kindergeneeskunde,’ aldus Károly Illy, NVK-voorzitter. Meer lezen? Zie ook Medisch Contact.

Mijn sectie