Berichten

Wat betekent de vernieuwde KNMG-meldcode voor u?

7-2-2019

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht. De herziene meldcode moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten. In samenwerking met Augeo ontwikkelde de KNMG een animatie waarin de veranderingen nog eens kort op een rijtje zijn gezet. Klik hier voor het filmpje. Ook het februarinummer van Kinderarts en samenleving, dat op 19 februari verschijnt, besteedt aandacht aan de vernieuwde meldcode, waarbij wordt ingezoomd op de grotere rol voor Veilig Thuis. Meer informatie en de volledige meldcode vindt u hier.

 

 

Mijn sectie