Berichten

Project Expertise Netwerken algemene kindergeneeskunde

7-2-2019

De afgelopen twee jaar heeft een projectgroep bestaande uit Jolita Bekhof, Peter Dijk, Frans Plotz, Christel Walhof, Hester Rippen (Stichting Kind en Ziekenhuis) en Gerda van Bergen (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, V&VN), met Leontien Kremer als projectleider, hard gewerkt aan een project om te komen tot Expertise Netwerken binnen de algemene kindergeneeskunde. Dit met ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De eerste fase van dit project met een uitgebreide inventarisatie in het veld (door vragenlijsten, interviews en een creatieve bijeenkomst in februari 2018) is inmiddels afgesloten. Het advies van de projectgroep is om de netwerken in de kindergeneeskunde breed op te zetten samen met kinderartsen, verpleegkundigen, kinderen en ouders. Er zijn drie thema’s gekozen om verder uit te werken in netwerken:

  1. meten van goede zorg voor zieke kinderen
  2. wetenschappelijk onderzoek in de algemene kindergeneeskunde
  3. deskundigheidsbevordering door onder andere het delen van goede voorbeelden

De projectgroepleden zullen door het NVK-bestuur gevraagd worden de pilot-projecten verder vorm te geven. NVK-leden die willen bijdragen aan één van de pilot-projecten kunnen dat in een mail aan nvk@nvk.nl laten weten.

Het NVK-bestuur is de projectgroep zeer erkentelijk voor al het werk, de tijd en met name ook de goede ideeën. Dit biedt een mooie basis voor de toekomst.

 

We gaan nu een volgende fase in waarin verder gebouwd gaat worden aan Expertise Netwerken en waarin ook de governance daarvan goed geregeld gaat worden. Dit alles binnen de nieuw strategie 'in ontwikkeling' van onze vereniging. Het NVK-bestuur zal u hierover op de hoogte houden.

Mijn sectie