Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Berichten

Reactie op publicatie in De Gelderlander

8-4-2019

Op 6 april publiceerde De Gelderlander een kort artikel met de kop ‘Veilig Thuis is doorgeslagen met melddrift kindermishandeling’. Net als alle vertrouwensartsen die werkzaam zijn bij Veilig Thuis, zijn ook kinderartsen zich bewust van de complexiteit van casuïstiek waarbij mogelijke onveiligheid van chronisch zieke kinderen aan de orde is. Daarnaast zijn ook kinderartsen zich er terdege van bewust dat een onderzoek, ingesteld door Veilig Thuis, een grote impact kan hebben op het gezin in kwestie. Meldingen worden dan ook zeker niet lichtvaardig gemaakt, alle betrokken gaan zeer zorgvuldig te werk.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is van mening dat onterechte meldingen niet bestaan. Hoogstens kunnen de zorgen over het bestaan van Pediatric condition falsification (PCF, waartoe ook het Münchhausen by proxy-syndroom wordt gerekend) – achteraf ongegrond blijken te zijn. Maar kinderartsen moeten er zijn voor de kinderen die steun verdienen en daarvoor is een veilige meldingsomgeving van het grootste belang. De NVK zal er dan ook alles aan doen wat in haar vermogen ligt om zo’n veilige omgeving te waarborgen en ondersteunt in dat kader ook de reactie die de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) vorige week plaatste naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander.

Namens het NVK-bestuur
Károly Illy, voorzitter

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK