Berichten

NVK Congres 2020: Call for Abstracts

12-9-2019

De Congrescommissie nodigt u graag uit om mee te denken over de invulling van het programma. U kunt daarom tot 4 november 2019 de volgende zaken indienen:

  • abstracts met onderzoeksresultaten
  • symposia door secties, commissies of samenwerkingsverbanden anderszins
  • workshopvoorstellen
  • presentaties over recente innovaties in de kindergeneeskunde 

Meer informatie over de wijze van inzending vindt u hier.

Namens de Congrescommissie alvast veel dank voor uw bijdragen!

Mijn sectie