Berichten

NTS ook valide bij kinderen

12-9-2019

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gebruikt om patiënten te triëren op de huisartsenpost (HAP), meldkamer ambulance (MKA) en spoedeisende hulp (SEH). Over het gebruik van de NTS bij kinderen bestond lange tijd controverse. Omdat het Manchester Triage Systeem (MTS) uitgebreider onderzocht en gevalideerd is, werd daar tot nu toe vaak de voorkeur aan gegeven.

In mei 2019 verscheen het rapport Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen. Het beschrijft de uitkomsten van een cross-sectionele case scenario-studie naar de NTS bij kinderen. Deze studie toont aan dat de NTS een valide en betrouwbare standaard is voor de triage van kinderen in de gehele spoedzorgketen. Het volledige rapport vindt u hier.

Mijn sectie