Berichten

NVK: herschikking perinataal stelsel onontkoombaar

25-9-2010

De NVK onderschrijft de algemene conclusie van het recent verschenen onderzoek ‘Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010’ dat een algehele herschikking van het perinatale zorgstelsel onontkoombaar is. De NVK laat dit weten in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) van de Tweede Kamer.

In de brief zet de NVK haar standpunt uiteen ten aanzien van genoemd onderzoek, de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte en de berichtgeving in de media over dit onderwerp. Volgens de NVK voldoet de perinatale zorg op bepaalde onderdelen momenteel niet aan de eisen die de maatschappij mag stellen. Om resultaten te boeken moet er volgens de NVK vanuit de politiek van alle betrokken partijen geeist worden dat beroepsbelangen ondergeschikt worden gemaakt aan de hervorming van het stelsel. ‘De gefragmenteerde discussie in de media, met nadruk op de veilige thuisbevalling, draagt niet bij aan de samenwerking tussen beroepsgroepen en geeft de burger een vertekend beeld van het probleem.’

Ook pleit de NVK in de brief voor regelmatig terugkerend onderzoek naar de gevolgen op lange termijn van de zorg rond zwangerschap en gebvoorte ter evaluatie van het perinatale zorgstelsel. Dit zou om de vijf jaar kunnen plaatsvinden, zo suggereert de NVK.

Brief NVK aan de Tweede Kamercommissie VWS
 

Mijn sectie