Berichten

Roep om meer duidelijkheid rond levenseinde jonge kinderen

30-9-2019

Een grote meerderheid van kinderartsen vindt dat euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar, die ondraaglijk lijden, mogelijk moet worden. Ook ouders van kinderen met een levensbedreigende ziekte hebben behoefte aan meer duidelijkheid over beslissingen rond het levenseinde van hun kind.

Appèl op de politiek
Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het UMCG, het Erasmus MC en het Amsterdam UMC in opdracht van het ministerie van VWS, ondersteund vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Onder leiding van hoogleraar Kindergeneeskunde Eduard Verhagen onderzochten kinderartsen en ethici beslissingen rond het levenseinde van kinderen, vanuit het standpunt van ouders en artsen. Het rapport werd zaterdag aangeboden aan de Tweede Kamer en leidde tot veel reuring in Den Haag en in de media. De onderzoekers hopen dat nieuwe regelgeving rondom actieve levensbeëindiging voor kinderen bespreekbaar wordt. U leest hier het volledige persbericht van het UMCG. Wilt u de onderzoeksrapportage nalezen? Hier vindt u het volledige rapport en via deze link leest u de samenvatting.

Volop media-aandacht
Hieronder een greep uit de berichtgeving door verschillende media tot nu toe:

Vanavond zal er in Nieuwsuur nogmaals aandacht aan het onderwerp worden besteed, deze keer met een aantal reacties uit de politiek.

Mijn sectie