Berichten

Kinderartsen pleiten voor totaalverbod e-sigaret

7-10-2019

PERSBERICHT

Graag maak ik u namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde attent op onderstaand standpunt over de e-sigaret.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) staat op het standpunt dat de e-sigaret niet geproduceerd of verkocht mag worden en onderschrijft en ondersteunt daarmee de oproep van de Nederlandse Longartsen (NVALT) volledig.

We komen tot dit standpunt onder meer door nieuwe publicaties en berichten:

  • De e-sigaret verleidt jongeren - mede door alle smaakjes - om te starten met dampen en vergroot daarmee het risico op nicotineverslaving
  • Er is geen hard bewijs dat de e-sigaret echt helpt bij het stoppen met roken; de nicotineverslaving wordt vooral in stand gehouden
  • De 3e generatie e-sigaret bevat hogere concentraties nicotine waardoor de verslaving kan toenemen
  • De gezondheidseffecten van de toevoegingen in de e-sigaret worden steeds duidelijker, inclusief ernstige longbeelden die leiden tot opnames, ook op de intensive care en overlijden
  • De lange termijneffecten van de e-sigaret zijn onbekend

 

Conclusie:

De e-sigaret is geen onderdeel van de oplossing, maar een onderdeel van het probleem. De longen zijn gemaakt voor het inhaleren van schone lucht. Wij staan voor een generatie die niet alleen rookvrij is, maar ook vrij van verslaving.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Femke Theunissen
WoordvoerderMercatorlaan 1200 • Postbus 20057 • 3502 LB Utrecht
(088) 505 34 34 • 06 82 96 43 17 • f.theunissen@demedischspecialist.nl
www.demedischspecialist.nl • KvK 40483480
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

 

 

Mijn sectie