Berichten

Quote Károly Illy in Japanse Krant

23-10-2019

Uitbraak van mazelen in Europa.
Is het weigeren van vaccinatie een recht van de ouders?

Voor het Japanse artikel klik hier

In ontwikkelde landen is mazelen zo goed als geëlimineerd maar de laatste jaren kwam het terug in Europa.
Inmiddels hebben England, Griekeland, Tsjechië, Albanië de “measles elimination status” van de WHO verloren. 
Dit is tot nu toe nooit gebeurt sinds de verificatieregeling in 2012 begon.
Achter de toenemende besmetting van Mazelen is een trend dat steeds meer ouders hun kinderen niet te laten vaccineren.

In de bovengenoemde 4 landen waren er veel besmettingsgevallen in het laatste jaar. 

In 53 Europese landen hebben 35 landen de “measles elimination status”. Tevens hebben Japan en VS dit ook.

Januari t/m juni dit jaar zijn er 37 mensen overleden door mazelen en werden meer dan 90.000 besmetting gerapporteerd in Europa. 
Dis is al meer dan de 84.000 gevallen van het gehele vorige jaar. In vergelijking tot het aantal besmetting in 2016 (ongeveer 5.000) is dit al 17 keer meer. 
De WHO ziet dat dit in relatie staat tot de daling van de vaccinatiegraad.

Nederland heeft de “measles elimination status”, maar de daling van de vaccinatiegraad is zorgelijk groot. 
In 2016 was het 94%, en in 2017~2018 was de score slechts 93%. 
Om groepsimmuniteit te bevorderen is er een vaccinatiegraad van 95% nodig en Nederland heeft deze graad in 1996 behaald. Tot 2015 deze graad bleef hoog niveau.

Een punt van zorg van veel van anti-vaccinatie ouders is de bijwerking van vaccinatie. 
Zij zien dat, hoe klein dat kans dan ook, het mogelijk is dat acute hersenontsteking, anafylactische shock het gevolg zou kunnen zijn en zij hebben het gevoel dat de openheid omtrent de informatie niet voldoende is.

Online
Frank Reusink is een ondernemer en heeft een consultancy bureau in Lunteren. 
Hij is een “anti-vaxxer” geworden naar aanleiding van een gebeurtenis van 14 jaar geleden. Toen heeft zijn 1 jarige zoon na de vaccinatie een hevige anafylactische shock gekregen. Zij zijn direct naar de ziekenhuis gegaan en de arts waarschuwde Frank en zijn vrouw dat het ergste scenario niet uitgesloten kon worden.
Gelukkig is zijn zoontje hersteld maar sindsdien hebben Frank en zijn vrouw hun kinderen nooit meer laten vaccineren. 

Om de gezondheid van de kinderen en hunzelf te bevorderen leven ze zeer bewust o.a bij het eten en in het geval van aandoeningen gebruiken zij natuurlijke methoden, zoals accupunctuur. Toen Frank Reusink begon met zijn campagne voor bewustwording van het gevaar van vaccinatie kreeg hij hevige kritiek. Maar de laatste jaren ziet hij steeds meer medestanders voor zijn mening en krijgt hij meer support.
Hij legt de mogelijke reden van toename van “anti-vaccinatie” stem als volgt uit: “Rijker stabieler leven geeft aan de mensen meer tijd en ruimte om een probleem als vaccinatie te ontdekken en je erin te verdiepen.”

Kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Kindergeneeskunde Károly Illy maakt zich zorgen over de huidige situatie.
Hij ziet dat de rol van het internet heel groot is in de toenemende anti-vaccinatie trend. Hij ziet ook een zorgwekkende ontwikkeling om het gevaar van de mazzelen te onderschatten en af te doen als een onschuldige kinderziekte.

Nicole Gommers woonachtig in Den Haag heeft 5 jaar geleden een dramatische gebeurtenis meegemaakt. Haar zoontje Micha was toen half jaar oud en werd besmet door mazelen op de kinderopvang. Hij werd  aangestoken door een ouder meisje op de opvang wiens ouders anti-vaccinatie waren.

Micha werd meteen heel erg ziek en direct opgenomen in ziekenhuis.  
De ziekenhuisopname heeft 2 weken geduurd en deel van die tijd was zijn toestand zeer kritiek. “Als alle kinderen gevaccineerd waren had Micha zoiets niet hoeven meemaken.  Ik begrijp wel dat ouders het weigeren van vaccinatie als hun recht zien, maar zij hebben absoluut geen recht om de gezondheid van andere mensen te ontnemen."

Relatie met populisme 

Andere landen hebben dezelfde probleem. Duitsland heeft wel “measles elimination status”van de WHO, maar in juli 2019  heeft de Duits regering nieuwe maatregel aangenomen. Vaccinatie tegen mazelen werd verplicht gesteld en bij overtreding kan er maximaal een boete van €2.500 euro worden gelegd.

Volgens de krant The Times is er een ontwikkeling dat steeds meer basisschool vaccinatie verplicht stellen in England.
Aan de andere kant is er in Italië een politieke discussie gestart om de verplichte vaccinatie uit 2017 weer ongedaan te maken.
President Trump heeft ook ooit op twitter gezegd dat vaccinatie niet veilig is. 
Men ziet een mogelijk relatie met daling van de vaccinatiegraad en de opkomst van populisme.

In Nederland wordt waarschijnlijk over het verplicht stellen van vaccinatie bij de kinderopvang in de tweede kamer besproken. 
Maar een van de kinderopvangorganisaties, die rond 10 opvangen in Nederland runnen, heeft niet gewacht op een besluit van de overheid. 
In juli hebben ze zelf maatregelen genomen om niet gevaccineerde kinderen niet meer aan te nemen. 
De directeur van de kinderopvang mevrouw Alien Alberts zegt: “Deze maatregel betekende dat we van een aantal kinderen die al op de opvang zaten afscheid moesten nemen. Maar het is onze taak om een veilige opvang aan te bieden en het was een noodzakelijk beslissing."
Zij ontvangt regelmatig dreig mails hiervoor. Ze zegt ook: “deze beslissing moet eigenlijk gemaakt worden door de overheid, niet door de kinderopvangen individueel”

Professor Roland Pierik is rechtsfilosoof aan de UvA en zegt “Het zou ideaal zijn als het vaccineren van kinderen uit de vrije keuze van de ouders zou gebeuren en daarmee een hoge vaccinatiegraad te houden” 
Maar de situatie in Nederland is nu anders. 
“De lage vaccinatiegraad is een gevaar voor de volksgezondheid. De overheid moet hierop haar verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen (dit kan niet worden overgelaten worden aan een individuele kinderopvang) en ook is het de verantwoordelijkheid van de overheid om onjuiste informatie over vaccinatie te bestrijden”.

Mijn sectie