Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Berichten

LWKK zoekt contactpersonen in de regio

24-10-2019

De Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK) is al enkele jaren een klankbord voor de NVK. De LWKK is een onderdeel van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK) en heeft sinds kort een nieuw bestuur. Zij hopen met dit nieuwe bestuur beter aan te sluiten bij de behoefte die er is op het gebied van kinder-mishandeling. De LWKK is op zoek naar contactpersonen in de verschillende regio’s om snel te kunnen schakelen. Daarom willen zij aan de NVK-leden vragen een enquête in te vullen: klik hier voor de enquête.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK