Berichten

SamenwerkingsVerband Kindergeneeskunde (SVK) van start

13-12-2019

Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn gelden ondergebracht die de NVK kan besteden voor bevordering van innovatie binnen het vakgebied van de kindergeneeskunde. Het NVK-bestuur heeft daarom een bestedingsvoorstel opgesteld dat bovengenoemde vraag beantwoordt en heeft inmiddels groen licht gekregen om dit plan binnen vijf jaar uit te voeren.

 

De geformuleerde doelstellingen zijn als volgt:

  • Ten behoeve van kindergeneeskundig wetenschappelijk onderzoek worden samenwerkingsverbanden opgezet om onderzoeksprojecten (volgend uit de kennisagenda) op te pakken.
  • De kwaliteit van zorg wordt verbeterd door focus op uitkomstinformatie en zorgevaluatie.

 

Projectplan en ad-hoccommissie
In november is de NVK gestart met het opstellen van een projectplan. In dit plan is onder meer opgenomen dat er een tijdelijke commissie SVK (SamenwerkingsVerband Kindergeneeskunde) uit diverse gremia zal worden samengesteld. Betrokken commissies worden hierover in december benaderd. Het NVK-bestuur is blij alvast te kunnen melden dat Jolita Bekhof deze tijdelijke commissie voor zal zitten. 

De tijdelijke commissie SVK krijgt de opdracht om de doelstellingen te realiseren en uiteindelijk over te gaan naar een vaste commissie passend in de infrastructuur van de NVK. Gestart zal worden met het opstellen van de voorwaarden en procedure voor het opzetten van een samenwerkingsverband en voor het uitvoeren van een aantal zorgevaluaties als pilot. Op basis van relevantie en kwaliteitscriteria krijgen minimaal drie projectleiders de kans om hun onderzoeksvraag, naar aanleiding van een kennishiaat uit de kennisagenda, uit te voeren.

 

Unieke kans
Voor de NVK biedt dit een unieke kans is om met deze substantiële bijdrage een infrastructuur op te zetten tot het continue verbeteren van de zorg aan zieke kinderen binnen de algemene kindergeneeskunde, maar vooral ook draagvlak en betrokkenheid te realiseren van kinderartsen en patiëntenorganisaties in alle fasen van het proces. Op grote, relevante algemeen kindergeneeskundige thema’s kan nu ervaring worden opgedaan met multicenter evaluatieonderzoek en het samenwerkingsverband worden vormgegeven.

De kwaliteitscirkel wordt hiermee geoptimaliseerd en daarbij wordt het mogelijk in de toekomst doorlopend multicenter zorgevaluaties te gaan doen binnen de standaard subsidierondes zoals die van ZonMw.

Mijn sectie