Berichten

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda

16-1-2020

In april 2019 ging de NVK van start met het project Kennisagenda. Doel: het opstellen van een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen de algemene kindergeneeskunde, en het opstellen van een plan van aanpak hoe deze hiaten met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld. Op donderdag 9 januari vond een succesvolle prioriteringsbijeenkomst plaats.

 

Tijdens deze bijeenkomst waren ruim 70 deelnemers aanwezig: kinderartsen uit algemene en universitaire ziekenhuizen, afgevaardigden van secties, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, de IGJ en het NHG. In drie rondes werden 192 kennishiaten, onderverdeeld naar 7 deelgebieden, teruggebracht naar 35 hiaten op basis van relevantie, urgentie, impact, aansluiting bij patiënten-inbreng en de vraag ‘is het een zorgevaluatie’.

Op 12 februari zal de werkgroep Kennisagenda een verdere prioritering aanbrengen en een voorlopige top 10 vaststellen. Via deze weg wil de werkgroep graag nog haar dank uitspreken voor de hoeveelheid input. Door de brede betrokkenheid is er alle vertrouwen dat de eerste NVK Kennisagenda ook breed gedragen zal worden.

Mijn sectie