Berichten

Verzoek LWKK: eenmalig invullen enquête

16-1-2020

De Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK) is al enkele jaren een belangrijk klankbord voor de NVK. De LWKK is een onderdeel van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK) en heeft sinds enige tijd een nieuw bestuur. Vanwege de wens van het bestuur om nog beter aan te sluiten bij de huidige werkwijze, kennis en behoefte op het gebied van kindermishandeling is er een enquête  ontwikkeld. Aan alle NVK-leden de vraag deze eenmalig in te vullen. U vindt de enquête hier.

Mijn sectie