Berichten

Werkgroep Adoptie zoekt duiders medische dossiers

16-1-2020

De werkgroep Adoptie van de Expertisegroep Global Child Health heeft in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid het initiatief genomen de stichting Duiders voor adoptie op te richten. Doel van de stichting is om voortaan alle medische dossiers, opgesteld in het land van herkomst van ter adoptie aangeboden kinderen, te laten duiden door kinderartsen. De stichting heeft behoefte aan meer duiders en zoekt kinderartsen, het liefst met ervaring in low resource countries of met affiniteit daarmee. Meer informatie aanvragen kan via dit contactformulier.

Mijn sectie