Berichten

Onderzoek UMCU naar babysterfte

3-11-2010

De resultaten van een ondezoek door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) naar de hoge babysterfte in Nederland is vandaag gepubliceerd in het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal (BMJ).

Volgens een persbericht van het UMCU wijst het onderzoek onder meer uit dat de kans op babysterfte hoger is als de bevalling begint in de eerste lijn onder leiding van een verloskundige. Dit zijn zogenaamde laag-risico-bevallingen waar geen complicerende factoren een rol spelen. Toch is bij deze bevallingen de kans op babysterfte 2,3 maal zo hoog als bij hoog-risico-bevallingen die starten in de tweede lijn onder supervisie van een gynaecoloog, aldus het persbericht.

Systeem verbeteren
De onderzoekers concluderen dat in het Nederlandse verloskundige systeem het met de huidige richtlijnen en technieken niet mogelijk het risico op babysterfte goed in te schatten. Om het systeem te verbeteren moet er betere bewaking komen rond de bevalling, beter transport bij noodgevallen, betere informatieoverdracht tussen professionals en betere risisco-inschatting door professionals, vinden de onderzoekers.

Reactie CPZ
Het College voor Perinatale Zorg in oprichting (CPZ, opvolger van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte) heeft in een persbericht aangegeven dat het onderzoek van het UMCU de doelstellingen van het CPZ bevestigt. In het CPZ zijn alle betrokken beroepsgroepen, waaronder de NVK, vertegenwoordigd. Volgens het persbericht sluiten de bevindingen van de onzerzoekers aan op het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte uit december 2009 en heeft het CPZ de taak deze aanbevelingen te implementeren.

Meer info:

Artikel BMJ 
Persbericht UMCU
Persbericht  College Perinatale Zorg i.o.

Dossier Perinatale zorg

Mijn sectie