Berichten

ZonMw progr. voorst. Zwangerschap en geboorte

19-11-2010

Subsidiegever ZonMw heeft op verzoek van het ministerie van VWS een programmavoorstel Zwangerschap en beboorte geschreven. De minister heeft 8,1 miljoen euro gereserveerd voor dit programma. ZonMw wacht nu op een opdrachtbrief van VWS met bijbehorend budget om het subsidieprogramma te kunnen starten.

Het programmavoorstel is gebaseerd op de eerdere onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte van ZonMw waarin onder meer de NVK onderzoeksagenda is verwerkt. Het programma legt sterk de nadruk op multidisciplinaire samenwerking in onderzoeksconsortia.

De hoofden Neonatale Intensive Care, de sectie neonatologie en het Nederlands Neonataal Research Netwerk (NNRN) werken samen aan de opbouw van consortia en het voorbereiden van subsidieaanvragen.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofd van de neonatale intensive care of de NNRN vertegenwoordiger in uw regio of de NVK commissie wetenschap (Karin Jansen, 030 282 3347 of jansen@nvk.nl).
 

ZonMw programmavoorstel Zwangerschap en Geboorte
 

Mijn sectie