Berichten

Oproep comm: VMS-praktijkgids kinderen

6-1-2011
Oproep aan leden: reageer op de Praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’


Het NVK- bestuur en de commissie Patientveiligheid  roepen NVK-leden op om commentaar te geven op de concepttekst van de Praktijkgids  ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’.Deze gids komt tot stand in het kader van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma. De gids, die in het voorjaar van 2011 zal verschijnen, is een aanvulling op de tien reeds in gebruik zijnde praktijkgidsen van het veiligheidsprogramma, die vooral gericht zijn op veilige zorg voor volwassenen (zie ook  www.VMSzorg.nl). De speciale gids voor kinderen komt er op aandrang van de NVK.

De concept-gids is ontwikkeld door een  expertteam kinderen, dat op verzoek van de NVK is samengesteld. Dit team bestaat uit de leden van de commissie Patientveiligheid en afgevaardigden van  verpleegkundige beroepsverenigingen (zie bijlage Samenstelling expertteam kinderen).

Het team heeft voor een aantal thema’s verschillende experts via wetenschappelijke verenigingen betrokken bij de conceptteksten. Meer over de inhoud en werkwijze van het expertteam in onderstaande bijlage.

U kunt uw reactie  tot uiterlijk 9 februari mailen naar hooper@nvk.nl.

Concept Praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ (alleen leden)

Bijlage Samenstelling expertteam kinderen
Bijlage Toelichting inhoud en werkwijze

Mijn sectie