Berichten

Nieuwe richtlijn ‘Vitamine K’ van kracht

18-2-2011


Minister Schippers van Volksgezondheid heeft het advies van de Gezondheidraad en de NVK om de toediening van vitamine K aan pasgeborenen met een factor zes te verhogen overgenomen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee is een nieuwe richtlijn van kracht geworden die door de NVK is gepubliceerd.


Richtlijn 'Vitamine K toediening bij pasgeborenen en zuigelingen'

- op 9-3-2011 is aan deze richtlijntabel een toelichting toegevoegd -
- op 25-3-2011 en 6 april 2011 is deze toelichting verduidelijkt-
- op 19-7-2011 is de toelichting mbt de opmerking over BMF gewijzigd-


Verhoging van de vitamine K-dosering
Het nieuwe beleid omvat een verhoging van de vitamine K-dosering vanaf dag 8 tot 3 maanden na de geboorte voor alle borstgevoede zuigelingen van 25 microgram naar 150 microgram per dag. Dit is conform het advies van de Gezondheidsraad. Op wetenschappelijke gronden had het de NVK beter geleken om de eerste toediening direct na de geboorte eveneens te verhogen en over te schakelen van dagelijkse naar wekelijkse toediening, maar dit is om praktische redenen door de minister niet overgenomen. De NVK heeft zich hierbij neergelegd.

Initiatief van commissie Voeding
De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van een werkgroep van de commissie Voeding van de NVK. In september 2009 gaf de NVK haar goedkeuring aan het advies van de werkgroep om de hoeveelheid vitamine K te verhogen, hetgeen vorig jaar door de Gezondheidsraad in een Briefadvies aan de minister werd overgenomen.

Voorlichting aan het publiek
Volgens de NVK-werkgroep moet de aanpassing van de Nederlandse richtlijn ter preventie van late VKDB gepaard gaan met een goede voorlichtingscampagne over de implementatie van deze richtlijn voor professionals en leken met samenwerking tussen de JGZ, verloskundigen, huisartsen en de kinderartsen. Ook vindt de NVK dat een stringente monitoring plaats dient te vinden om de effectiviteit van het nieuwe beleid aan te tonen.

De minister heeft inmiddels aan het Voedingscentrum gevraagd de voorlichting aan het publiek te coördineren. Daarbij zal ook de door de Gezondheidsraad geadviseerde extra inname van vitamine D worden betrokken. Aan de NVK is gevraagd ervaringen met betrekking tot de effectiviteit van de vernieuwde normering te monitoren.

Er is al  een preparaat met een hogere dosering vitamine K beschikbaar  (firmaChefaro).

Meer informatie:

Brief van de minister aan de Tweede Kamer over vitamine K
Briefadvies van de Gezondheidsraad aan de minister (bevat ook NVK-advies aan de minister)
Voedingscentrum: 'Nieuw advies vitamine K voor baby's'
 

Mijn sectie