Berichten

Oproep: tweelingprijs voor publicaties 2011

20-4-2011
Tweelingprijs voor publicaties jonge onderzoekers


De commissie Wetenschap van de NVK roept  jonge onderzoekers in de kindergeneeskunde op om artikelen in te dienen voor de Tweelingprijs voor publicaties Maarten Kappelle 2011. Deadline is 1 juni 2011.


Oproep en reglement 2011 Tweelingprijs publicaties

De commissie looft sinds 2009 elk jaar mede namens de Maarten Kappelle Stichting twee prijzen van € 1.250 uit voor de beste artikelen in de kindergeneeskunde: één voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en één voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. De Maarten Kappelle Stichting (www.maartenkappellestichting.nl) bevordert en steunt medisch onderzoek bij kinderen.

Inzending
Voor inzendingen geldt onder meer dat de artikelen gepubliceerd of geaccepteerd dienen te zijn in 2010 of 2011. Inzendingen kunnen tot 1 juni 2011 worden verzonden naar de commissie Wetenschap, Elise van Dam, vandam@nvk.nl). De indiening dient te voldoen aan de regels in het reglement. De beoordeling geschiedt door de commissie Wetenschap van de NVK.

Uitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op het NVK Congres aan het einde van de plenaire sessie ‘Prijs voor de Jonge Onderzoeker’ (woensdagochtend 2 november 2011). De beide winnaars van de Tweelingprijs voor publicaties houden een presentatie van elk tien minuten. Ook de winnaars van de Prijs voor de Jonge Onderzoeker houden een presentatie.

Criteria artikelen
Het artikel moet een relatie hebben met het doel van de NVK: het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar). Alleen oorspronkelijke artikelen in peer reviewed tijdschriften komen in aanmerking; dus geen reviews, commentaren, letters etc. De impactfactor van het tijdschrift moet zich bevinden in het bovenste 25ste percentiel van de tijdschriften in het relevante vakgebied.

Indieners
Voor de indieners geldt de voorwaarde dat de eerste auteur 29 jaar of jonger is op de dag van  indiening. Tenminste één van de medeauteurs dient praktiserend lid te zijn van de NVK. Alleen de eerste auteur komt in aanmerking voor de prijs. Per persoon kan slechts één artikel worden ingestuurd.

Oproep en reglement 2011 Tweelingprijs publicaties


Meer info over de prijs

 

Mijn sectie