Berichten

Praktijkgids Veilige zorg beschikbaar

30-4-2011

De Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen is sinds 21 april verkrijgbaar via de NVK-site (downloadversie) en de website van het VMS-Veiligheidsprogramma (papieren versie).

De Praktijkgids is gemaakt door leden van de commissie Patiëntveiligheid van de NVK en verschijnt in het kader van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma. De gids is een aanvulling op de tien overige praktijkgidsen van dit programma, die vooral gericht zijn op veilige zorg voor volwassenen.

Zes veiligheidsthema’s
In de gids zijn zes van de tien thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma specifiek voor kinderen van 0 tot 18 jaar uitgewerkt. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia;

  • Medicatieverificatie bij opname en ontslag;

  • Verwisseling van en bij patiënten;

  • Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis;

  • Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt;

  • Vroege herkenning en behandeling van pijn.


Doelstelling
Het doel van de Praktijkgids is om ziekenhuizen en zorgverlenerste faciliteren in het voorkomen van schade bij de zorg voor zieke kinderen. De samenstellers formuleren het in het voorwoord duidelijk: ‘Idealiter verlaten er eind 2012 geen kinderen het ziekenhuis meer bij wie medicatiefouten zijn gemaakt, pijn onvoldoende is herkend en behandeld, lijnsepsis is opgetreden, bedreiging van de vitale functies te laat is herkend of een verwisseling heeft plaatsgevonden.’

De Praktijkgids is het derde product over patiëntveiligheid dat de commissie PaVei heeft ontwikkeld, naast de e-learningmodule (zie kader) en de cursus Patientvëiligheid, die dit jaar
nog tweemaal gehouden zal worden.

Downloaden:

Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen
 

Praktijkgids bestellen:

www.vmszorg.nl, ga naar 'Product bestellen' (€ 5,- per gids exclusief verzendkosten)

Mijn sectie