Berichten

VWS: geen aanpassing abortusgrens

20-4-2011

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten geen aanleiding te zien om de abortusgrens (nu 24 weken) te wijzigen.

Die vraag was opgekomen nadat in oktober vorig jaar de NVK-NVOG-richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte verscheen. In discussies werd naar voren gebracht dat met deze richtlijn de ‘grens van levensvatbaarheid’ naar beneden zou zijn bijgesteld, hetgeen reden zou zijn om ook de abortusgrens naar beneden bij te stellen. Nu is de uiterste grens 24 weken. De NVK heeft recent een standpunt ingenomen over deze discussie.

Bijeenkomst met deskundigen
Minister Schippers is tot haar conclusie gekomen na een bijeenkomst met een aantal inhoudelijk deskundigen (onder wie Harry Lafeber en Pieter Sauer) over de achtergronden van de nieuwe richtlijn. Hierin is onder meer naar voren gebracht dat de richtlijn geen wijziging betreft ten aanzien van de grens voor levensvatbaarheid, en dat in de ontstane discussie ten onrechte twee zeer verschillende categorieën kinderen door elkaar worden gehaald. Dit is ook de strekking van het standpunt van de NVK.

Brief minister Schippers aan de Tweede Kamer
Verslag bijeenkomst met deskundigen
Reactie NVK op abortusdiscussie n.a.v. richtlijn 'extreme vroeggeboorte'

Meer info:
Dossier Richtlijn '24 weken'

 

Mijn sectie