Berichten

Toelichting overheid meldingsplicht

23-12-2009
Toelichting overheid op meldingsplicht bij overlijden minderjarigen


De rijksoverheid heeft voor artsen een toelichting geformuleerd op de invoering per 1 janauri 2010 van de meldingsplicht bij het overlijden van een minderarige.

Vanaf 1 januari moet de behandelend arts bij het overlijden van een minderjarige standaard contact hebben met de gemeentelijk lijkschouwer alvorens een verklaring van overlijden af te geven. Deze verplichting geldt dus ook in situaties waarin duidelijk sprake is van een natuurlijke dood. De inwerkingstelling loopt vooruit op de (uitgestelde) invoering van de NODO-procedure, een kwalitatief hoogwaardig, niet-justitiëel onderzoek naar de doodsoorzaak van minderjarigen in geval van onverklaard overlijden.

Doel van de wetswijziging is, aldus de toelichting, om de behandelend arts in twijfelgevallen (of er wel of niet sprake is van een natuurlijke dood) niet langer voor de vraag te plaatsen of hij/zij wel of niet zal overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer. De meldingsplicht wordt per 1 januari ingevoerd (dus eerder dan de NODO-procedure zelf) omdat in de Tweede Kamer nadrukkelijk de wens is uitgesproken dat meer aandacht besteed dient te worden aan het overlijden van minderjarigen.

Artsenorganisaties (waaronder de NVK) hebben eerder in een brief aan de betrokken ministeries verklaard invoering van het verplichte contact terwijl er nog geen NODO-procedure is ‘ongewenst en verwarrend’ te vinden.
 
Toelichting rijksoverheid meldingsplicht

Mijn sectie