Berichten

Meldingsplicht: NVK vraagt uitleg

21-12-2009
Meldingsplicht na overlijden minderjarigen: artsen vragen uitleg


Het bestuur van de NVK heeft aan de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, VWS en Justitie om uitleg gevraagd over de invoering van de meldingsplicht voor behandelend artsen bij het overlijden van een minderjarige. In een brief aan de bewindslieden noemt de NVK de invoering per 1 januari 2010 'ongewenst en verwarrend'. De brief is opgesteld samen met de verenigingen van forensisch geneeskundigen (FMG), de huisartsen (NHG) en de gynaecologen (NVOG).


Door een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging zijn behandelend artsen vanaf 1 janauri 2010 in het geval van het overlijden van een minderjarige na lijkschouwing verplicht altijd eerst te overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer, alvorens een een verklaring van overlijden af te geven. Anders dan nu geldt deze verplichting dus ook als duidelijk sprake is van een natuurlijke dood.

NODO-procedure
De NVK en de andere organisaties hebben geen bezwaar tegen de meldingsplicht zelf, maar wel tegen het moment van invoering. De meldingsplicht maakt namelijk deel uit van de nieuwe procedure, die ervoor moeten zorgen dat er na een onverklaard overlijden een neutraal, zorgvuldig en niet-justitieel onderzoek plaatsvindt naar de doodsoorzaak van de minderjarige. Deze zogeheten NODO-procedure (Nader Onderzoek Doods Oorzaak) beoogt te voorkomen dat een onverklaard overlijden onnodig een justitieel vervolg krijgt. Doel is tevens kindermishandeling als oorzaak van het overlijden eerder te onderkennen. Invoering van de NODO-procedure was ook op 1 januari 2010 gepland, maar door vertraging in de voorbereiding is dit uitgesteld.

Verwarring
In de brief aan de bewindslieden tonen de artsenorganisaties zich verbaasd dat de meldingsplicht nu wordt ingevoerd terwijl er nog geen NODO-procedure is. Per 1 januari moet de gemeentelijk lijkschouwer immers op basis van het overleg met de behandelend arts bepalen wat de volgende stap moet zijn. Als het overlijden niet goed verklaard kan worden, zou er een NODO-onderzoek moeten starten. Maar dit kan niet omdat de NODO-procedure nog niet bestaat. Invoering van de meldingsplicht per 1 januari is daarom aldus de brief 'zeer ongewenst, omdat het ons inziens geen doel dient en alleen tot grote verwarring aanleiding zal zijn'.

Justitiële actie
Daarnaast vrezen de artsenorganisaties dat nu meer overlijdensgevallen onnodig in het justitiële circuit zullen belanden, omdat de gemeentelijk lijkschouwer nog niet is voorbereid op situaties waarin het overlijden onvoldoende kan worden verklaard. Omdat de niet-justitële NODO-procedure nog geen optie is, bestaat het gevaar dat voor de zekerheid vaker gekozen wordt voor het inschakelen van justitie. Een ander effect kan zijn, aldus de brief, dat de behandelend arts na invoering van de meldingsplicht bij elk overlijden geneigd zal zijn onzekerheid over de doodsoorzaak te laten prevaleren - eveneens met mogelijk justitiële actie tot gevolg.

‘Zinloze verplichting’
De artsenorganisaties wijzen in hun brief erop dat artsen op deze manier geconfronteerd worden met een zinloze verplichting, die schade kan opleveren aan de ouders en aan de arts-patiënt relatie. Dit kan leiden tot onbegrip en verlies aan motivatie voor de toekomstige NODO-organisatie, aldus de brief. Volgens de arstenorganisaties is het wenselijk dat de meldingsplicht tijdelijk wordt teruggedraaid. Indien dit niet mogelijk is, zou er op korte termijn van overheidswege voorlichting moeten komen om doel, motivatie en instructies rond de maatregel aan artsen kenbaar te maken, aldus de brief.

Inmiddels hebben de minsteries van Binnenlandse Zaken, VWS en Justitie een toelichting geformuleerd. Deze wordt deze week op de NVK-site gezet, via NVK Nieuwsmail zult u hierop worden geattendeerd.
 
Brief NVK e.a. over meldingsplicht i.v.m. NODO 17 december 2009

Wijziging Wet op Lijkbezorging per 1 janauri 2010 (lees artikel 10a, eerste lid.)
 

Mijn sectie