Berichten

Beschikb.: geüpdate richtlijn Down

2-1-2012
De werkgroep Down Syndroom (DS) van de NVK-sectie Erfelijke en Aanboren Aandoeningen (EAA) heeft de definitieve versie van de richtlijn 'Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom' uitgebracht.

De richtlijn is door het NVK bestuur op 12 oktober geautoriseerd op voorwaarde dat er met alle betrokken partijen overeenstemming is over de inhoud. Dit laatste is inmiddels het geval en de definitieve versie is nu beschikbaar.

Voor de begeleiding van kinderen en hun ouders is in 1998 een leidraad ontwikkeld door de werkgroep DS van de Sectie EAA van de NVK. De hierbij gepresenteerde vernieuwing van deze leidraad heeft tot doel handvatten te bieden voor een optimale (para-) medische begeleiding door de kinderarts en andere betrokken hulpverleners. Tijdige opsporing en behandeling van bijkomende medische aandoeningen, het faciliteren van een goede cognitieve en motore ontwikkeling en het begeleiden naar een actieve participatie in de maatschappij zijn de belangrijkste aspecten hierbij.

Naar de richtlijn medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom

Mijn sectie