Berichten

Oproep: kandidaten Gorterpenning 2012

27-2-2012

De commissie Uitreiking Gorterpenning NVK roept NVKleden op om personen voor te dragen voor de Prof. dr E. Gorterpenning 2012. Inzenden kan tot uiterlijk 1 juni 2012.

De Gorterpenning wordt in principe om de drie jaar toegekend aan een Nederlandse of een in Nederland werkzame kinderarts of iemand die anderszins actief is binnen de kindergeneeskunde vanwege zijn of haar verdienste op dit gebied. De beoordeling geschiedt door een commissie die door het NVK-bestuur is benoemd. Voor de uitreiking in 2012 bestaat de commissie uit mw. dr. Sylvia Veen (voorzitter), mw. prof.dr. Joke Koke en mw.dr. Esther de Vries.


De Prof. dr E. Gorterpenning werd ingesteld op voorstel van het bestuur van de NVK tijdens de ledenvergadering van 15 oktober 1982 te Noordwijkerhout, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging. De maker van de penning is de heer Niel Steenbergen. De penning wordt in brons gegoten. Het reglement is te vinden op de NVK-website, Rubriek Onderzoek, onderdeel Prijzen.

Naar het reglement

Eerdere prijswinnaars:
- 1983: Prof. dr J.H.P. Jonxis, Groningen (overleden)
- 1987: Prof. dr G.M.H. Veeneklaas, Oegstgeest (overleden)
- 1997: Prof. dr H.K.A. Visser, Rotterdam
- 2003: Prof. dr L.A.H. Monnens, Nijmegen
- 2006: Prof. dr J. Fernandes, Groningen (overleden)
- 2009: Prof. dr W. Kuis

U kunt uw voordrachten schriftelijk in drievoud richten aan:

Commissie Uitreiking Gorterpenning
t.a.v. dr S. Veen, voorzitter
p/a secretariaat NVK
Postbus 20059 3502 LB Utrecht

 

 

Mijn sectie