Berichten

Rapporten perinatale zorg beschikbaar

19-3-2012

Diverse recente rapporten van o.a. de Inspectie, NVZ en NVOG over de perinatale zorg en reacties van minister Schippers en de NVK zijn nu beschikbaar in het Dossier Perinatale Zorg. Ook het verslag van de ledenbijeenkomst over perinatale zorg op 25 januari is nu beschikbaar.

 

Het betreft verder de rapportage van  de Inspectie over de voortgang van de implementatie van het Stuurgroepadvies 'Een goed begin' en het Plexus-rapport '24/7 acute verloskunde' (in opdracht van NVOG en NVZ). Ook treft u aan de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer over deze twee documenten en de reactie van de NVK op Plexus-rapport.

Naar Dossier Perinale zorg.
.

Toegevoegde documenten:

Verslag bijeenkomst NVK over perinatale zorg 25 januari 2012 (alleen leden)
Rapportage van Inspectie over voortgang implementatie advies stuurgroep
Plexus-rapport '24/7 acute verloskunde' (in opdracht van NVOG en NVZ)
Brief van minister Schippers over rapporten Inspectie en Plexus
Brief van NVK aan minister over Plexus-rapport '24/7 acute verloskunde' (leden)

 

Mijn sectie