Berichten

Nieuwe ESPHAN-richtlijnen coeliakie

4-5-2012

Traditioneel wordt coeliakie vastgesteld aan de hand van biopten van de dunne darm. Dit zijn echter belastende en dure medische ingrepen. Een recente studie van een werkgroep van de European society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition (ESPGHAN) heeft uitgewezen dat dunnedarmbiopten soms achterwege kunnen blijven.

 

Deze uitkomst is voor de ESPGHAN reden geweest om de internationale (ook door de NVK geaccordeerde) evidencebased- richtlijn te wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels overgenomen door de sectie MDL van de NVK. Inmiddels is de gewijzigde ESPGHAN-richtlijn gepubliceerd in het januarinummer 2012 van het Journal of pediatric gastroenterology and nutrition.

 

Om de Nederlandse kinderartsen goed te informeren heeft Luisa Mearin Manrique, kinderarts MDL in de coeliakiepoli van het LUMC en lid van de genoemde ESPGHAN-werkgroep, samen met een aantal andere leden van de sectie MDL onderstaand artikel geschreven, dat is gepubliceerd in de NVK Nieuwsbrief van mei 2012. Tevens treft u aan de abstracts van het symposium dat tijdens het NVK-Congres van 2011 aan dit onderwerp werd gewijd en een interview met Mearin uit het Congresmagazine 2011.

 

Artikel 'De nieuwe ESPGHAN-richtlijnen voor coeliakie bij kinderen' (NVK Nieuwsbrief mei 2012)

 

Abstracts inzake nieuwe ESPGHAN richtlijnen NVK-Congres november 2011

 

Interview Mearin NVK Congresmagazine november 2011

 

Mijn sectie