Berichten

Petitie ‘Kinderformu-larium moet blijven’

10-5-2012

Wegens het ontbreken van financiering voor het onderhoud dreigt het Kinderformularium vanaf 1 juli 2012 niet meer beschikbaar te zijn.

 

De convenantpartijen achter het Kinderformularium (KNMP,NVK,NVZA en NKFK) doen nog een ultieme poging om het verdwijnen van het Kinderformularium te voorkomen. Zij roepen allen die het Kinderformularium een warm hart toedragen op om onderstaande petitie te ondertekenen:

 

Teken de petitie

Goede kwaliteit van zorg
Beheerder NKFK (Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen) omschrijft het belang van het kinderformularium als volgt: 'Het dynamische karakter van de beschikbare wetenschappelijk informatie maakt dat informatie snel veroudert en inzichten ten aanzien van het doseren van geneesmiddelen aan kinderen wijzigen. Alleen een up-to-date Kinderformularium staat garant voor goede kwaliteit van zorg voor het kind', aldus het NKFK.

 

Groot verlies
'De investering van 1,3 miljoen euro van verschillende partijen en de inspanning van velen in het opzetten van dit unieke Kinderformularium dreigt verloren te gaan. Dit zou een groot verlies betekenen voor de kwaliteit van farmacotherapie aan kinderen en de borging van medicatieveiligheid voor kinderen.'

Naar het Kinderformularium

Mijn sectie