Berichten

Veldnorm IC voor kinderen beschikbaar

24-5-2012

Het rapport 'Zorg voor Kwaliteit van Zorg voor Kritiek Zieke Kinderen' is in pdf beschikbaar gekomen op de NVK-website.

In dit rapport is de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagde richtlijn beschreven met de kwaliteitscriteria voor intensive care (IC) voor kinderen in Nederland; deze vormen de veldnorm kinder-IC. Het rapport is opgesteld door een commissie van de Sectie Intensive Care voor Kinderen (SICK), en vervolgens met andere stakeholders in de vereniging besproken.

Van belang bij dit rapport zijn de aanbiedingsbrief (zie hieronder, deze is ook in het document zelf opgenomen) en de juridische bijlage (zie hieronder).  

 

Aanbiedingsbrief Veldnorm IC voor kinderen

 

Rapport 'Zorg voor Kwaliteit van Zorg voor Kritiek Zieke Kinderen'  (Veldnorm IC voor kinderen)

Juridische bijlage bij Veldnorm IC voor kinderen

Mijn sectie