Berichten

NVK-cursus 'Kinder-geneeskunde financieel gezond'

6-7-2012

De NVK organiseert komend najaar de cursus Kindergeneeskunde Financieel Gezond. Deze cursus is bedoeld om kinderartsen basiskennis aan te reiken over het sterk veranderende financiële systeem in de zorg, en vaardigheden die nodig zijn om een afdeling financieel gezond te maken en te houden. Ook ondersteuning op maat is mogelijk binnen het kader van de cursus, variërend van advies bij het opstellen van een strategisch plan tot begeleiding bij de onderhandelingen met het financieel management van het ziekenhuis.


Naar programma en inschrijving

 

 De cursus bestaat uit drie modules, waarvan de eerste (basiskennis ziekenhuisfinanciering en DOT-kindergeneeskunde) door de NVK gratis wordt aangeboden aan leden. Voor de overige twee modules wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het is mogelijk om alleen één of twee modules te volgen. De cursus is ontwikkeld door Joris van der Putten van Van der Putten Medical. Het afgelopen jaar heeft Van der Putten, die de cursus zelf geeft, voor de NVK samen met Roderick Houwen van de BBC gewerkt aan de herinrichting van het onderdeel kindergeneeskunde binnen de DOT-structuur. Meer informatie hierover leest u in onderstaande artikelen, die in juli 2012 verschenen in de NVK Nieuwsbrief:

 

Artikel 'Kinderartsen, ken uw kosten' in NB juli 2012 (alleen leden)

Artikel 'Wij registreren alles', interview Thilo Mohns in NB juli 2012 (alleen leden)

 

Naar programma en inschrijving

 

De NVK beveelt de cursus Kindergeneeskunde Financieel Gezond van harte aan bij alle leden om de volgende redenen:

 

Verdiep u in de bedrijfsmatige kant van uw beroep!
De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van de financiering van ziekenhuiszorg. Voor de kindergeneeskunde komen daar nog een aantal grote wijzigingen per 1 januari 2013 bij. Naast het nieuwe registratiesysteem (DOT) komen er per 2013 veel nieuwe zorgproducten. Daarnaast vindt in de toekomst waarschijnlijk een grote overheveling plaats naar het segment met vrij onderhandelbare tarieven. Kinderartsen zijn veelal in dienstverband en waren daardoor in het verleden minder bezig met zaken als financiering van de zorg en omzet dan hun vrij gevestigde collega’s. Omdat ziekenhuizen veel scherper op kosten en inkomsten moeten sturen, is het nu ook voor medisch specialisten in dienstverband zaak om zich te verdiepen in de bedrijfsmatige kant van hun beroep. Want als uw afdeling niet financieel gezond is, heeft dat ook consequenties voor het uitvoeren van uw medische vak. U kunt dan misschien niet meer die zorg leveren die u wilt leveren. In het ergste geval moet een afdeling sluiten.

 

Maak en houdt uw afdeling financieel gezond!
Het is in deze tijd belangrijk om te begrijpen hoe het financiële systeem in de zorg werkt. En ook hoe u er zelf aan kunt bijdragen dat de afdeling kindergeneeskunde financieel gezond wordt of blijft. Daarom organiseert de NVK de cursus Kindergeneeskunde Financieel Gezond. Deelnemers aan deze cursus krijgen de kennis en vaardigheden aangedragen die nodig zijn om een financieel gezonde afdeling in stand te houden. Van goede registratie van activiteiten tot het onderhandelen met de raad van bestuur over tarieven of investeringen. Vanwege het belang dat de NVK aan deze cursus hecht, biedt de vereniging de eerste module kostenloos aan de leden aan. Voor de overige twee modules geldt een eigen bijdrage. Er is accreditatie aangevraagd voor de cursus.

 

Naar programma en inschrijving

Mijn sectie