Berichten

NODO-procedure start 1 okt, nadere info volgt

19-9-2012

Per 1 oktober aanstaande treedt hoogstwaarschijnlijk de zogeheten NODO-procedure (Nader onderzoek doodsoorzaak bij kinderen) in werking. Dit betekent dat in geval van onverklaard en onverwacht overlijden van een minderjarige altijd een nader onderzoek plaatsvindt voordat een verklaring van natuurlijk overlijden kan worden afgegeven.

Sinds 1 januari 2010 is de behandelend arts al wettelijk verplicht om bij elk overlijden van een minderjarige overleg te plegen met de forensisch arts. Vanaf 1 oktober 2012 zal vervolgens in geval van onverklaard en onverwacht overlijden altijd nader onderzoek plaatsvinden naar de doodsoorzaak door speciaal daarvoor opgeleide NODO-artsen in een van de twee NODO-centra. Deze centra bevinden zich in Amsterdam (AMC) en Utrecht (UMCU).

Informatiemateriaal
Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelt momenteel in samenwerking met onder andere de NODO-centra gedetailleerd informatiemateriaal voor artsen en ouders, dat een dezer dagen via de NVK-website beschikbaar komt. Dit zal via NVK Nieuwsmail bekend worden gemaakt. Ook zullen er papieren folders om aan ouders te overhandigen beschikbaar komen.

Doel NODO-procedure
De NODO-procedure is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard overlijden van minderjarigen. Doel is allereerst om te voorkomen dat ouders onnodig met een justitieel onderzoek in aanraking komen bij onverwacht en onverklaard overlijden, en tevens om te voorkomen dat sterfgevallen als gevolg van kindermishandeling niet aan het licht komen. Het NODO-onderzoek wordt uitgevoerd door forensisch artsen en kinderartsen die hier een speciale opleiding voor hebben gevolgd, en heeft een niet-justitieel karakter. Het ontwikkelen van de NODO-procedure heeft een lange voorgeschiedenis waar behalve de NVK onder meer ook de vereniging van forensisch artsen, de KNMG en de GGD bij betrokken zijn geweest.

Twee centra in plaats van vijf
De NVK heeft in juli 2012 in een brief aan ministerie van Veiligheid en Justitie (zie onderaan dit bericht) haar zorgen uitgesproken over een aantal onderdelen van de procedure. Belangrijkste zorg was en is de voorgenomen beschikbaarheid van slechts twee NODO-centra, waardoor de afstand waarover de overleden kinderen vervoerd moeten worden soms (zeer) groot zal zijn. Het ministerie heeft uiteindelijk om financiële en juridische redenen besloten tot het inrichten van twee centra in Amsterdam(AMC) en Utrecht (UMCU), die om de week 'dienst' zullen hebben, in plaats van de vijf centra verspreid over het land waarvan eerder sprake was.

Child Death Review
Een ander belangrijk punt van zorg van de NVK betreft het besluit van het ministerie om de voorgnomen Child Death Review (CDR) om financiële redenen te schrappen. De CDR is een uitgebreide audit na de feitelijke procedure ten behoeve van onderzoek en preventie. De NVK heeft het ministerie laten weten het schrappen van de CDR ten zeerste te betreuren. Ook de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW) heeft bij monde van voorzitter Henk Wierenga gezegd zeer ongelukkig te zijn met het niet opnemen van deze audit. De NVK-richtlijn Handelingsprotocol na wiegendood zal worden opgenomen in het NODO-protocol.

Werkwijze voor de NODO-procedure
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft begin september in een brief aan de Tweede Kamer (zie onderaan dit bericht) aangekondigd dat de NODO-procedure per 1 oktober ingaat. In deze brief wordt verwezen naar de bestuurlijk vastgestelde 'Werkwijze voor de NODO-procedure’, een document dat feitelijk het NODO-protocol bevat (zie onderaan dit bericht). Drie belangrijke aanpassingen zijn echter nog niet in deze 'Werkwijze' verwerkt: de invoering van twee centra in plaats van vijf, het schrappen van de CDR en een aanpassing van de procedure rond het opslaan van onderzoeksgegevens. Reden dat de 'Werkwijze' nu niet wordt aangepast, is de korte tijd tot 1 oktober en het feit dat ervaringen in de praktijk na invoering per 1 oktober mogelijk nog meer aanpassingen nodig maken. Op een later moment kunnen alle aanpassingen in een keer verwerkt worden, aldus de brief, waarna de aangepaste Werkwijze opnieuw bestuurlijk kan worden vastgesteld.

Startfase
In de brief schrijft de staatssecretaris verder dat de periode tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 een 'startfase' is. Op basis van een evaluatieonderzoek zal een beslissing worden genomen over het vervolg.

Meer info

Brief  NVK 5-7-2012 aan ministerie van Veiligheid en Justitie met zorgen over de NODO-procedure
Brief van het ministerie 4-9-2012 aan Tweede Kamer over invoering NODO-procedure per 1 okt
Werkwijze voor de NODO-procedure (bestuurlijk vastgesteld 22 februari 2012, nog niet aangepast)

Naar dossier NODO 

Mijn sectie