Berichten

NODO-brochures voor artsen en ouders

26-9-2012

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voorlichtingsbrocures voor artsen en ouders beschikbaar gesteld over de NODO-procedure, die per 1 oktober in werking treedt. NODO staat voor Nader onderzoek doodsoorzaak bij kinderen. 

De NODO-procedure - informatie voor behandelend artsen (voorlichtingsbrochure)
Het NODO-onderzoek- informatie voor ouders (voorlichtingsbrochure)

Vanaf 1 oktober 2012 vindt in geval van onverklaard en onverwacht overlijden van een minderjarige altijd nader onderzoek plaats naar de doodsoorzaak door speciaal daarvoor opgeleide NODO-artsen in een van de twee NODO-centra. Deze centra bevinden zich in Amsterdam (AMC) en Utrecht (UMCU).

Brochures
De voorlichtingsbrochure voor artsen geef weer wat de meldings- en overlegprocedure is bij het overlijden van een minderjarige en hoe de NODO-procedure in zijn werk gaat. De brochure voor ouders legt uit waarom het NODO-onderzoek wordt gestart en wat er precies gaat gebeuren. Papieren versies van de brochures zullen via de GGD, die de NODO-regelgeving implementeert, worden verspreid.

De brochures zijn tot stand gekomen in overleg met onder andere de NODO-centra. Kinderartsen die vragen hebben over de NODO-procedure kunnen contact opnemen met de volgende collega's:

Esther Edelenbos (e.edelenbos@vumc.nl, NVK-contactpersoon implementatie NODO);
Rian Teeuw (NODO@amc.nl, coördinator NODO-centrum Amsterdam);
Elise van de Putte (NODO@umcutrecht.nl, coördinator NODO-centrum Utrecht)

Nadere info, relevante documenten en links:

 

Dossier NODO NVK 
Dossier NODO KNMG

Mijn sectie