Berichten

Voorlopige informatie over DOT-registratie per 2013

25-10-2012

De BBC heeft vandaag onderstaande informatie gepubliceerd over de registratie per 2013.

 

Zorgproducten worden in DOT op basis van registratieregels afgeleid uit de registratie van (DBC) diagnose en verrichtte zorgactiviteiten.

Voor de kindergeneeskunde gelden vanaf 2013 nieuwe registratieregels (zie addendum):
• Neonatologie
• Kindergeneeskunde Oncologische behandeling in SKION centrum
• Kindergeneeskunde niet-klinische chronische verstrekking geneesmiddel
• Kindergeneeskunde niet-klinische bloedtransfusies op niet oncologische indicatie
• Kindergeneeskunde niet-klinische bloedtransfusies op oncologische indicatie
• Hemodialyse
• Stamceltransplantatie (bij ontvanger)
• Begeleiding orgaantransplantatiezorg door beschouwende specialismen

De (DBC) diagnoses staan in de typeringslijsten. Per 2013 zijn er veel wijzigingen: 32 nieuw, 17 vervallen en 10 tekstuele wijziging. Zie de Toelichting typeringslijst per specialisme.
Zie ook de Toelichting op diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme over wanneer getypeerd wordt vanaf de lijst kindergeneeskunde of de lijst neonatologie.

De zorgactiviteiten staan in de DBC Zorgactiviteiten Tabel. Per 2013 zijn er veel wijzigingen: 29 nieuw, 6 vervallen en 6 tekstuele wijziging. Zie de Toelichting Zorgactiviteiten Tabel. De tabel is bewerkt voor de kindergeneeskunde.

Enkele onvolkomenheden in de DOT structuur per 1 januari 2013 zullen naar verwachting per 1 juli 2013 opgelost zijn. Raadpleeg de instructie (deze volgt binnenkort) voor tijdelijke registratie tot 1-7-2013.

 

Relevante bestanden

DOT 2013
Registratieregels
Algemene toelichting registratieregels
Addendum registratieregels

Typeringslijst kindergeneeskunde
Typeringslijst neonatologie
Toelichting typeringslijst per specialisme (pagina 7-9)
Toelichting op diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme (pagina 20-22)

Zorgactiviteiten Tabel bewerkt voor kindergeneeskunde (volgt binnenkort)
Toelichting Zorgactiviteiten Tabel (Neonatologie pagina 24, Kindergeneeskunde pagina 61-66)


Mijn sectie