Berichten

Definitieve informatie over DOT-registratie per 2013

30-11-2012

Alle definitieve informatie over registratie DOT kindergeneeskunde per 2013 is nu beschikbaar op de NVK website. Er zijn 3 nieuwe bestanden gepubliceerd. Deze bestanden zijn ondergebracht onder het tabblad Beroepsbelangen, onderdeel DOT-traject, Registratie.   

 

Naar de pagina Registratie


1. Zorgactiviteiten Tabel bewerkt voor kindergeneeskunde

Dit is een bewerking door de NVK van de DBC zorgactiviteitentabel van DBC Onderhoud. De nadruk ligt op de zorgactiviteiten die in de nieuwe DOT structuur onderscheidend zijn. Dit houdt in dat bij registratie van deze zorgactiviteiten in het DOT systeem een meer complex of topreferent (en dus zwaardere en duurder) zorgproduct wordt geleverd.


Leest u eerst de toelichting op het eerste werkblad van dit excelbestand.
Leest u ook de ‘regels gebruik onderscheidende zorgactiviteiten’ in het hierna genoemde bestand.

2. Instructie voor tijdelijke registratie tot 1-7-2013 en aandachtspunten voor onderscheidende zorgactiviteiten

Er zitten nog enkele onvolkomenheden in de DOT structuur per 1-1-2013. Naar verwachting zal dit opgelost zijn rond 1-7-2013.  Tot die tijd gelden bepaalde instructies voor registratie, zodat iedere zorg wel declarabel blijft.
Mogelijk loopt u of de afdeling zorgadministratie van uw ziekenhuis aan tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in de DOT structuur. Mocht uw ziekenhuis overwegen een wijzigingsverzoek in te sturen naar DBC Onderhoud stemt u dit dan eerst af met de NVK (smit@nvk.nl ).

Tevens wordt in dit bestand instructie gegeven wanneer onderscheidende zorgactiviteiten voor meer complexe of topreferente zorg geregistreerd moeten worden. Het is niet de bedoeling dat deze zorgactiviteiten gebruikt worden bij algemene, niet complexe zorg.

3. Handboek gebruik zorgactiviteiten

In de zorgactiviteitentabel van DBC Onderhoud staan alle beschikbare zorgactiviteiten. Niet altijd is duidelijk wanneer welke zorgactiviteit geregistreerd moet worden. DBC Onderhoud heeft een nieuw handboek ontwikkeld waarin een toelichting gegeven wordt op het gebruik van zorgactiviteiten. Het handboek is nog niet volledig en zal regelmatig bijgewerkt worden.

 

Naar de pagina Registratie

Mijn sectie