Berichten

Oproep: Tweelingprijs voor publicaties 2013

20-3-2013

De commissie Wetenschap van de NVK roept jonge onderzoekers in de kindergeneeskunde op om artikelen in te dienen voor de Tweelingprijs voor publicaties Maarten Kappelle 2013. Deadline is 15 mei 2013. Kandidaten let op: de definitie van fundamenteel onderzoek is aangepast ten opzichte van voorgaande jaren.


De NVK looft sinds 2009 jaarlijks namens de Maarten Kappelle Stichting twee prijzen van € 1.250 uit voor de beste artikelen in de kindergeneeskunde: één voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en één voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Algemene informatie voor beide prijzen:

Artikel
- Het onderzoek heeft een relatie met het doel van de NVK: het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar).
- Alleen oorspronkelijke artikelen in peer reviewed tijdschriften komen in aanmerking; dus geen reviews, commentaren, letters etc.
- De impactfactor van het tijdschrift bevindt zich in het bovenste 25ste percentiel van de tijdschriften in het relevante vakgebied.
- Het artikel dient gepubliceerd of geaccepteerd te zijn in 2012 of 2013.

Persoon
- De eerste auteur is 29 jaar (of jonger) op de dag van indiening.
- Tenminste één van de medeauteurs is praktiserend lid van de NVK.
- Alleen de eerste auteur komt in aanmerking voor de prijs.
- Per persoon wordt slechts 1 artikel ingestuurd.

Indiening
- Het artikel dient uiterlijk op 15 mei 2013 ingediend te zijn via onderstaande link:

 

Inzendformulier Tweelingprijs voor publicaties 2013 

Beoordeling
- De beoordeling vindt plaats door de Commissie Wetenschap van de NVK.
- Artikelen worden beoordeeld op originaliteit van de hypothese/vraagstelling, kwaliteit van opzet (in relatie tot de vraagstelling), uitvoering, analyse en verslaglegging van de studie.

De afgelopen jaren is gebleken dat, bij veelal goede kwaliteit van vrijwel alle ingezonden publicaties, het innovatief karakter de doorslag geeft bij de klinische prijs en de leesbaarheid voor niet ingewijden bij de fundamentele prijs.

Winnaars
- De winnaars schrijven een bijdrage voor Kinderarts & Wetenschap (deadline 15 juli).
- De winnaars worden toegevoegd aan de beoordelingscommissie voor 2014.

Uitreiking
- De prijsuitreiking vindt plaats op het TULIPS symposium (woensdagmiddag 6 november 2013) op het NVK Congres. De beide winnaars van de Tweelingprijs voor publicaties houden een presentatie van elk 10 minuten.

Voor de prijs in het fundamenteel onderzoek geldt:

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis, zonder stil te staan bij de mogelijke toepassingen van die kennis. Ook  puur epidemiologisch/methodologisch onderzoek op gegevens zal ondergebracht worden bij fundamenteel onderzoek. De resultaten van het onderzoek zouden op termijn kunnen leiden tot innovatie in de praktijk, maar de stap richting toepassing van de nieuwe kennis mag in het onderzoek zelf nog niet gezet te zijn. Het onderzoek mag uitgevoerd zijn op patiëntenmateriaal.

Voor de prijs in het klinisch onderzoek geldt:

Toegepast onderzoek is gericht op het verwerven van praktisch bruikbare kennis en de vraagstelling van dit type onderzoek vloeit voort uit een specifiek concreet probleem in de praktijk van de kindergeneeskundige zorg. Het betreft hier onderzoek aan patiënten en de stap richting klinische praktijk moet gezet zijn. Het onderzoek dient uitgevoerd te zijn bij patiënten.


Mijn sectie