Berichten

Gedragsregel correct declareren

21-5-2013
De Orde van Medisch Specialisten heeft samen met de wetenschappelijke verenigingen een gedragsregel ontwikkeld die het correct declareren van geleverde zorg door medisch specialisten wil waarborgen.

De gedragsregel moet formeel nog door de Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVK worden beoordeeld.

De 'Gedragsregel correct declareren'formuleert als algemene norm dat een correcte declaratie enerzijds gebaseerd is op gepaste zorg en anderzijds op correcte vastlegging. Als er keuzevrijheid of interpretatieruimte blijft bestaan, hanteert de medisch specialist als uitgangspunt ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’.

De medisch specialist laat zich bij gebruik en vastlegging niet leiden door het doel een hogere declaratie te creëren, aldus de gedragsregel.

Gedragsregel correct declareren

Mijn sectie