Berichten

Wijzigingen DOT-registratie per 1 juli 2013

28-6-2013

Informatie over wijzigingen in registratie DOT kindergeneeskunde vanaf 1 juli 2013 is nu beschikbaar op de NVK website. Deze bestanden zijn ondergebracht onder het tabblad Beroepsbelangen, onderdeel DOT-traject, Registratie.

 

Naar de pagina Registratie

1. Aandachtspunten en wijzigingen DOT kindergeneeskunde RZ13d per 1 juli 2013

Dit bestand is een samenvatting door de NVK van de belangrijkste wijzigingen voor de kindergeneeskunde in DOT per 1 juli 2013. Neemt dit bestand aandachtig door. Het heeft consequenties voor uw declaraties.

Sommige fouten die nog in DOT zaten zijn opgelost per 1 juli 2013; ritmestoornissen, functionele klachten, pylorushupertrofie, follow up NICU populatie, neonatologie, toegang tot WBMV boom voor kinderhartinterventies

Voor andere zaken gelden nog steeds uitzonderingen voor de registratie tot 31 december 2013, zodat de zorg wel declarabel blijft: plasmafiltratie, coördinatie multidisciplinaire zorg, verstrekking geneesmiddelen, bloedtransfusies.

2. ZorgactiviteitenTabel bewerkt voor kindergeneeskunde, RZ13d per 1 juli 2013 

Dit is een bewerking door de NVK van de DBC zorgactiviteitentabel van DBC Onderhoud. De nadruk ligt op de zorgactiviteiten die in de DOT structuur financiële consequenties hebben voor de kindergeneeskunde. Nieuw in het bestand zijn WBMV zorgactiviteiten en zorgactiviteiten die van een zorgproduct licht ambulant naar ambulant middel leiden. Dit laatste is van belang voor de algemene praktijk.

3. Toelichting NVK bij Zorgactiviteiten Tabel bewerkt voor kindergeneeskunde, RZ13d per 1 juli 2013

Dit is een toelichting door de NVK bij de voor de kindergeneeskunde bewerkte zorgactivitetentabel. Leest u eerst deze toelichting voordat u de zorgactiviteitentabel raadpleegt.

4. Registratieregels onderscheidende zorgactivitieiten kindergeneeskunde, RZ13d per 1 juli 2013

Dit is een instructie van de NVK hoe om te gaan met zogenaamde onderscheidende zorgactiviteiten voor toprerente zorg.

5. Handboek gebruik zorgactiviteiten van DBC Onderhoud per 2 april 2013
Dit is een update van het bestand van DBC Onderhoud.

Mogelijk loopt u of de afdeling zorgadministratie van uw ziekenhuis aan tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in de DOT structuur. Mocht uw ziekenhuis overwegen een wijzigingsverzoek in te sturen naar DBC Onderhoud stemt u dit dan eerst af met de NVK (smit@nvk.nl  ). 

Naar de pagina Registratie

Raadpleeg ook de updates van alle kinderbomen en de nieuwe informatie over WBMV zorg en add on financiering op de pagina Subspecialismen

Naar de pagina Subspecialismen

Mijn sectie