Berichten

DOT kinderbomen per juli 2013 beschikbaar

28-6-2013

De informatie op de pagina Subspecialismen (tabblad Beroepsbelangen, onderdeel DOT-traject ) is geactualiseerd per 1 juli 2013.  Het gaat om de DOT kinderbomen, deze zijn geactualiseerd en uitgebreid per juli 2013.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

- Alle bestanden met informatie over de kinderbomen zijn bijgewerkt ten behoeve van de wijzigingen in DOT per 1 juli 2013. Het gaat om onderstaande bestanden:

DOT 990017 neonatologie RZ13d per 1 juli 2013
DOT 991516 endocrinologie RZ13d per 1 juli 2013

- Er zijn drie bestanden toegevoegd over de WBMV bomen voor zover deze van belang zijn voor de kindergeneeskunde in centra met WBMV vergunning. Het gaat om hartinterventies en om transplantaties (orgaan en stamcel). Het gaat om onderstaande bestanden:

DOT 979001 WBMV hart longtransplantatie, hartinterventies RZ13d per 1 juli 2013
DOT 979002 WBMV nier lever darm pancreas transplantatie RZ13d per 1 juli 2013
DOT 979003 WBMV stamceltransplantatie RZ13d per 1 juli 2013

- Twee bestanden zijn toegevoegd over zogenaamde add on financiering: één over PICU, NICU en post IC/HC en één over stollingsfactoren, dure en weesgeneesmiddelen en overige declarabele zorgproducten. Het gaat om onderstaande bestanden:

DOT add on en OZP PICU NICU Post IC HC RZ13d per 1 juli 2013
DOT add on stollingsfactoren, dure, weesgeneesmiddelen en overige zorgproducten RZ13d per 1 juli 2013

Mijn sectie